Limitowana promocja 🎉📣 Odbierz 25 zł zniżki na audyt energetyczny!

Audyt energetyczny Legnica - jak to działa?

Zamów online:

1. Wypełnij formularz

W formularzu zapytamy Cię o najważniejsze dane na temat obiektu objętego audytem. Wypełnienie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy.

Zamów online:

2. Rozmowa z ekspertem

Po wypełnieniu formularza w ciągu 1 dnia roboczego odezwie się do Ciebie nasz ekspert, który dostosuje naszą ofertę do Twoich potrzeb.

Zamów online:

3. Akceptacja oferty

Po akceptacji oferty i dokonaniu płatności przystąpimy do realizacji audytu.

Zamów online:

4. Zebranie szczegółowych informacji

W zależności od stopnia skomplikowania Twojego audytu zbierzemy komplet informacji potrzebny do jego rzetelnego wykonania.

Zamów online:

5. Wykonanie audytu energetycznego

W tym etapie audytor wykona wszystkie niezbędne obliczenia oraz przygotuje Twój audyt energetyczny.

Zamów online:

6. Dostarczenie i omówienie audytu

Audyt prześlemy Ci w formie elektronicznej oraz dokładnie omówimy z Tobą wszystkie najważniejsze informacje oraz wskaźniki w nim zawarte.

Zrealizowane audyty energetyczne w mieście Legnica

170+
Zadowolonych klientów
209+
Zrealizowanych audytów energetycznych
6 dni
Średni czas realizacji zamówienia
4.9/5
Ocena klientów na Facebooku oraz Google.

Cennik - Audyt Energetyczny Legnica

Od 1499
Brutto z VAT

🏠 Audyt Czyste powietrze

- Realizacja w 2 tygodnie

Od 1499
Brutto z VAT

🏢 Audyt domu / budynku

- Realizacja w 2 tygodnie

Od 1999Brutto z VAT

🏭 Audyt przedsiębiorstwa

- Realizacja w 2 tygodnie

Kompleksowa termomodernizacja - czyli jak zmaksymalizować dotację Czyste Powietrze!

termodernizacja czyste powietrze

Czyste Powietrze - O programie

Program Czyste Powietrze został podzielony na 3 poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Im niższy dochód wnioskodawcy, tym wyższy poziom dofinansowania. Maksymalne kwoty, które można otrzymać w zależności czy inwestor realizuje kompleksową termomodernizację to:

Poziom dofinansowaniaBez kompleksowej termomodernizacjiZ kompleksową termomodernizacjąKorzyść finansowa
Podstawowy41 tys. zł66 tys. zł+ 25 tys. zł
Podwyższony59 tys. zł99 tys. zł+ 40 tys. zł
Najwyższy79 tys. zł135 tys. zł+ 56 tys. zł

Czym jest kompleksowa termomodernizacja?

Za kompleksową modernizację uznaje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%.

Jak osiągnąć oszczędności z dotacji?

Na pytanie w jaki sposób osiągnąć oszczędności odpowiada audyt energetyczny. Aby otrzymać dotację na kompleksową termomodernizację należy taki audyt energetyczny sporządzić i zrealizować wskazane w nim przedsięwzięcia. Na audyt energetyczny przysługuje 1200 zł dofinansowania, które nie wlicza się do maksymalnych kwot dotacji podanych w powyższej tabeli.

Kalkulator dotacji Czyste Powietrze

Sprawdź ile możesz uzyskać w ramach dofinansowania

Pytania i odpowiedzi

Podsumowaliśmy dla Ciebie najważniejsze pytania, które klienci zadają przed zakupem audytu energetycznego.

Nie widzisz odpowiedzi na swoje pytanie?
Masz wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu!

Build On Data Sp. z o. o.

570 892 492

[email protected]

Twarda 44, 00-831 Warszawa

Tylne Chwaliszewo 23, 61-603 Poznań

Cena audytu energetycznego w programie Czyste Powietrze jest różna i zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, jego stan techniczny oraz lokalizacja, ale ogólnie koszt oscyluje między 1300 a 2000 zł.

W programie Czyste Powietrze audyt energetyczny należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych w budynku.

Do przeprowadzenia audytu energetycznego w programie Czyste Powietrze uprawnieni są jedynie certyfikowani audytorzy energetyczni, posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzenia takiego audytu.

Tak, audyt energetyczny jest obowiązkowy w przypadku kompleksowej termodernizacji dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Audyt pozwala ocenić potrzeby energetyczne budynku i zaplanować odpowiednie prace modernizacyjne.

Tak, w ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie do nawet 136 200 zł. Maksymalna kwota zwrotu poniesionych kosztów na działania zgodne z zasadami programu różni się, w zależności od poziomu dofinansowania. Warto zaznaczyć, że pomoc w uzyskaniu dofinansowania oferuje firma Audytomat, która pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i przeprowadzeniu audytu energetycznego.

W ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie na realizację działań wpływających na poprawę jakości powietrza. Te działania mogą obejmować termomodernizacje budynków, wymianę starych kotłów na nowocześniejsze modele, instalowanie systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii i inne prace modernizacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej.

Można skorzystać z programu Czyste Powietrze wielokrotnie, do momentu wyczerpania dostępnych środków dofinansowania przewidzianych dla gospodarstwa domowego. To oznacza, że po zrealizowaniu jednej inwestycji, masz możliwość aplikować o dofinansowanie kolejnych.

Audyt energetycznego przedsiębiorstwa polega na gruntownym zbadaniu aktualnego zużycia wszystkich rodzajów energii w firmie. Po przeprowadzeniu audytu powstaje szczegółowy raport, który zawiera istotne zadania dotyczące optymalizacji procesów i infrastruktury w zakładzie.

Zdobycie takiej wiedzy pozwala przedsiębiorstwu na planowanie i wdrażanie zmian mających na celu lepsze wykorzystanie energii, co przekłada się na osiągnięcie oszczędności finansowych oraz poprawę w organizacji i funkcjonowaniu firmy.

Audyt energetyczny pełni praktyczną rolę jako skuteczne narzędzie prowadzące do poprawy wskaźników efektywności energetycznej zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jak również w różnych instytucjach, takich jak szpitale, banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, które posiadają rozległe kompleksy biurowe.
Audyt powinni także wykonać właściciele domów starający się o dofinansowanie w ramach programów takich jak "Czyste Powietrze".

W ramach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej efektywności energetycznej, której często nazywa się dyrektywą EED (Energy Efficiency Directive), przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej są zobowiązane do regularnego przeprowadzania audytów energetycznych. Ta dyrektywa wprowadza również zmiany w dyrektywach 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchyla dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE.
Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez niezależnych ekspertów co 4 lata.

Koszt audytu energetycznego nie jest ustalony i może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak:
 • Liczba i stopień skomplikowania procesów związanych z zużyciem energii,
 • Rodzaje wykorzystywanych nośników energetycznych,
 • Rozmiar i złożoność infrastruktury,
 • Dostęp do informacji dotyczących pomiaru zużycia energii,
 • Wymagany poziom szczegółowości audytu,
 • Czas realizacji audytu.
 • Audyt energetyczny budynku może być wykonany przez uprawnionego audytora energetycznego lub doradcę energetycznego, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu budownictwa, instalacji elektrycznych oraz systemów ogrzewania i wentylacji. Dzięki bieżącemu śledzeniu najnowszych technologii i przepisów, audytor jest w stanie identyfikować problemy występujące w badanym budynku.
  Posiadanie szerokiej wiedzy dotyczącej niskoenergetycznych budynków pozwala na wprowadzanie optymalizacji, które przyczyniają się do obniżenia zużycia energii, jednocześnie utrzymując wysoki poziom komfortu dla użytkowników.

  Za zaniechanie przeprowadzenia audytu energetycznego grozi kara w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

  Po wykonaniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa należy zawiadomić Prezesa URE w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu.
  Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.