W poniższym wpisie dowiesz się czym jest klasa energetyczna budynku oraz jak możesz ją ocenić dla swojej nieruchomości. Dowiesz się także od kiedy w Polsce będą obowiązywać klasy energetyczne.

Co to jest klasa energetyczna budynku?

Klasa energetyczna budynków odbywa się przy pomocy systemu literowego, który zaczyna się od klasy G (najniższa efektywność) do A+ (najwyższa efektywność), podobnie jak w przypadku klasyfikacji sprzętu domowego. Ta klasyfikacja wskazuje na roczne zużycie energii przez budynek oraz poziom emitowanych zanieczyszczeń. Budynki o najgorszej wydajności energetycznej otrzymują klasę G, a te o najlepszej - A+. W ocenie bierze się pod uwagę izolację, efektywność systemów grzewczych i oświetleniowych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Klasy energetyczne są istotne, ponieważ wpływają na koszty utrzymania budynku oraz na środowisko. Wybierając nieruchomości o wyższej klasie energetycznej, można osiągnąć oszczędności finansowe, korzyści ekologiczne i większy komfort życia, ponieważ takie budynki zużywają mniej energii i są bardziej przyjazne dla środowiska.

Od kiedy będą obowiązywać klasy energetyczne budynków?

W Polsce planowane jest wprowadzenie systemu klas energetycznych dla budynków, który zacznie obowiązywać od 2024 roku. Ten krok jest odpowiedzią na wymogi unijne dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze budowlanym, z celem osiągnięcia neutralności energetycznej do 2050 roku. Wprowadzenie klasyfikacji energetycznej pozwoli na identyfikację budynków o niskiej efektywności energetycznej i ich kolejną modernizację, co przyczyni się do poprawy ogólnej efektywności energetycznej, zmniejszenia ubóstwa energetycznego oraz przyniesienia korzyści ekonomicznych i społecznych.

Co wpływa na klasę energetyczną budynku?

Ocena energetyczna budynków uwzględnia wiele czynników, takich jak jakość izolacji termicznej, skuteczność wentylacji, efektywność systemów ogrzewania, wykorzystanie energii odnawialnej oraz orientację budynku względem słońca. Każdy z tych elementów wpływa na ostateczną klasę energetyczną budynku, która odzwierciedla jego efektywność energetyczną, wpływając na koszty eksploatacji i zużycie energii. Dlatego istotne jest, aby uwzględniać te aspekty podczas projektowania, budowy lub modernizacji budynków.

Jak ocenić klasę energetyczną budynku?

Aby ocenić klasę energetyczną budynku, należy wykonaćświadectwo charakterystyki energetycznej. To dokument, który analizuje i ocenia efektywność energetyczną budynku na podstawie takich czynników jak izolacja termiczna, systemy ogrzewania, wentylacji, rodzaj i zużycie energii oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Świadectwo to jest wystawiane przez uprawnionego audytora energetycznego i określa zużycie energii pierwotnej, końcowej oraz użytkowej, a także udział źródeł odnawialnych oraz emisję CO2.

Zamów świadectwo energetyczne w serwisie Audytomat!

Audytomat oferuje wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej online w cenie od 259zł. Świadectwa wykonujemy we współpracy z certyfikowanymi i doświadczonymi audytorami. Jeśli potrzebujesz świadectwa, zapoznaj się koniecznie z naszą ofertą.

Podziel się artykułem na social media: