Artykuł omawia zagadnienie białych certyfikatów - świadectw efektywności energetycznej, które są dowodem na zaoszczędzenie energii dzięki przeprowadzonym inwestycjom, zwiększającym efektywność energetyczną. Odkryj korzyści, które mogą przynieść białe certyfikaty, jak je poprawnie księgować, i dowiedz się, jak można je zdobyć.

Co to są Białe Certyfikaty

Białe certyfikaty, inaczej zwane świadectwami efektywności energetycznej, są dowodem na zaoszczędzenie określonej ilości energii na skutek przeprowadzania inwestycji podnoszących efektywność energetyczną. Są one potwierdzeniem działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz prawa majątkowego, które można obracać na Towarowej Giełdzie Energii.

  Jakie korzyści przynoszą Białe Certyfikaty

  Białe certyfikaty przynoszą korzyści nie tylko dla środowiska, ale również dla inwestorów. Dzięki nim można uzyskać nawet do 60% zwrotu kosztów przeprowadzonych inwestycji, a ich wartość na giełdzie wzrasta każdego roku. Są one doskonałym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy planują realizować inwestycje obliczone na oszczędności wynoszące minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego rocznie.

   Jak księgować Białe Certyfikaty

   Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 20, białe certyfikaty są kwalifikowane jako dotacja do aktywów. Są one więc ujmowane w pasywach jako rozliczenie międzyokresowe przychodów. Rozliczane są w oparciu o amortyzację nakładów, na które składają się inwestycje związane z podniesieniem efektywności energetycznej.

    Jak pozyskać Białe Certyfikaty

    Proces zdobycia białych certyfikatów może być skomplikowany dla osób niewprawnych i zająć dużo czasu. Etapy procesu obejmują weryfikację założeń projektowych, sporządzenie audytu efektywności energetycznej, przygotowanie wniosków, kompletowanie niezbędnej dokumentacji aż po audyty powykonawcze.

     Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny

     Audyt energetyczny jest niezbędny w procesie ubiegania się o białe certyfikaty. Wynika to z uregulowania w ustawie o efektywności energetycznej z 10 maja 2016 roku. Audyt energetyczny to kompleksowa analiza zużycia energii, która pozwala zidentyfikować obszary, gdzie można osiągnąć oszczędności, a następnie podjąć odpowiednie działania celem poprawy efektywności energetycznej obiektu.

      Zamów świadectwo lub audyt energetyczny w Audytomacie!

      Oferujemy wykonanie świadectw i audytów energetycznych online. Dokumenty wykonujemy we współpracy z certyfikowanymi i doświadczonymi audytorami, a zaufały nam już tysiące klientów z całej Polski.

      📄 Posiadasz już świadectwo energetyczne? Zweryfikuj za darmo jego autentyczność! ✅

      Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności swojego świadectwa energetycznego, skorzystaj z naszego darmowego narzędzia, które pozwoli Ci na weryfikację Twojego świadectwa przez naszych ekspertów.

      Wysyłając zgłoszenie zgadzasz się na udostępnienie swoich danych oraz kontakt w sprawie weryfikacji autentyczności świadectwa.

      Podziel się artykułem na social media:

      Blog

      Sprawdź artykuły napisane przez naszych ekspertów w dziedzinie świadectw i audytów energetycznych.