Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) jest kluczową instytucją, która wspiera realizację ekologicznych inwestycji w Polsce, w tym programu Czyste Powietrze. W tym artykule przybliżamy jego zadania oraz różnice i podobieństwa w stosunku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

WFOŚiGW - jakie ma zadania?

Główne działania WFOŚiGW skupiają się na finansowym wspieraniu działań proekologicznych, w tym programu Czyste Powietrze. Działalność WFOŚiGW reguluje Prawo ochrony środowiska, a beneficjentami funduszu mogą być m.in. osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje czy przedsiębiorcy.

  Czym się różni WFOŚiGW od NFOŚiGW?

  Podobne nazwy i obszary działań sprawiają, że WFOŚiGW często mylnie są kojarzone jako oddziały NFOŚiGW. Te dwie instytucje działają niezależnie, ale współpracują przy realizacji kilku przedsięwzięć. Kluczową różnicą jest to, że podlegają różnym organom: NFOŚiGW – szefowi resortu środowiska, a WFOŚiGW – zarządowi województwa.

   Gdzie działają WFOŚiGW?

   Istnieją wojewódzkie oddziały WFOŚiGW, które działają na terenach poszczególnych województw w Polsce. Każdy z nich skupia się na wspieraniu ekologicznych inwestycji na swoim terenie. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji oddziałów WFOŚiGW, godzin ich otwarcia oraz programów, które oferują, można znaleźć na ich stronach internetowych.

    Dlaczego to jest ważne?

    Rozumienie roli i działań WFOŚiGW jest kluczowe dla indywidualnych inwestorów, przedsiębiorców, stowarzyszeń czy jednostek samorządu terytorialnego. WFOŚiGW oferuje szereg programów i inicjatyw, które mogą przyczynić się do poprawy jakości środowiska w kraju, a tym samym do poprawy jakości naszego życia.

     Rola programu Czyste Powietrze

     Jednym z kluczowych obszarów działań WFOŚiGW jest program Czyste Powietrze, mający na celu poprawę jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych i termomodernizację budynków. W ramach tego programu audytomat.com oferuje profesjonalne wsparcie osobom prywatnym i biznesowym, pomagając w procesie uzyskania dofinansowania na te cele. Ofertę na wykonanie audytu energetycznego możesz sprawdzić pod poniższym linkiem Audyt energetyczny Czyste Powietrze

      Kalkulator dotacji Czyste Powietrze

      Sprawdź ile możesz uzyskać w ramach dofinansowania

      Podziel się artykułem na social media:

      Blog

      Sprawdź artykuły napisane przez naszych ekspertów w dziedzinie świadectw i audytów energetycznych.